010 3390585 / 0504672621

Privattandvård
nära dig

Med
30 års
erfarenhet

creodent.fi creodent.fi

Välkommen

Creodent Ab är ett familjeföretag i Sibbo som ger dig helhetsbaserad tandvård. Vi har verkat i Söderkulla redan i tre decennier och betjänat folk från nära och fjärran.

Förutom den tandvård vi ger dig på mottagningen instruerar vi dig även i hygienvård så att du klarar av munvården där hemma.

Vi planerar alltid vården i samråd med dig som patient.

Välkommen till oss!

Service

Bastandvård

Till bastandvården hör förutom helhetsgransning av munnen även plomberingar, rotbehandlingar och vård av tandköttssjukdomar. Regelbundna årsgranskningar garanterar din muns välbefinnande och underlättar din egna munvård. Vid behov remitterar vi dig till helhetsröntgenundersökning och specialisttandvård.
Vi behandlar även patienter med tandvårdsskräck.

Protetik och Implantat

Till vårt protetiska sortiment hör lösprotetik dvs hel- och delproteser samt fastprotetik såsom kronor och bryggor. Implantatvård, alltså konstgjorda rötter, kan vara en bra lösning om det saknas en eller flera tänder. Implantatvården görs alltid i samråd med vår tandkirurg som specialiserat sig i implantatkirurgi.

Estetik

Dina tänder kan förskönas med tandblekning. Vi föredrar hemblekningsmetoden med inviduella blekningsskedar som kan användas flera gånger.
Såvida du så önskar byter vi förfulande plomber till nya vackrare. Vi planerar bytet med dig och ger dig kostnadskalkyl på arbetet.

Kirurgi

Vi utför småkirurgiska ingrepp såsom operativa tandextraktioner, tandköttsoperationer mm. som kan utföras med lokalbedövning.

Be oss kontakta

Pris

Tandvårdspriserna baserar sig på arbetets svårighetsgrad och tidsanvändning. Även använt material påverkar helhetspriset.I samband med mungranskningen får du en  detaljerad priskalkyl och vårdplan.De vanligaste åtgärdsprisena i nedanstående tabell.

Prisexempel


Granskning

Plomb på en yta

Plomb på tre ytor

Krona

Bedövning

Tandextraktion

BW-röntgenbilder

Tandstensputs båda käkarna

Prisuppskattning

80,00 

90,00 

180,00 

225,00 

27,00 

108,00 

54,00 

140,00 

Fpa ersättning

15,50 

10,00 

19,00 

23,00 

3,00 

10,00 

6,00 

13,00 

Engångs expeditionsavgift € 16,50

Betalsätt

Som betalning duger kontanter, bankkort och kreditkort

Personalen

Magnus Jansson
tandläkare
Stefanie Huber
munhygienist

Kontakt

Hälsovägen 3
01150 Söderkulla.
010 3390585 /
050 4672621

(textmeddelande)
Patientombud
Kari Härkönen,
kontakt