010 3390585 / 0504672621

Privattandvård
nära dig

Med
30 års
erfarenhet

creodent.fi creodent.fi

Välkommen

Creodent Ab är ett familjeföretag i Sibbo som ger dig helhetsbaserad tandvård. Vi har verkat i Söderkulla redan i tre decennier och betjänat folk från nära och fjärran.

Förutom den tandvård vi ger dig på mottagningen instruerar vi dig även i hygienvård så att du klarar av munvården där hemma.

Vi planerar alltid vården i samråd med dig som patient.

Välkommen till oss!

Service

Bastandvård

Till bastandvården hör förutom helhetsgransning av munnen även plomberingar, rotbehandlingar och vård av tandköttssjukdomar. Regelbundna årsgranskningar garanterar din muns välbefinnande och underlättar din egna munvård. Vid behov remitterar vi dig till helhetsröntgenundersökning och specialisttandvård.
Vi behandlar även patienter med tandvårdsskräck.

Protetik och Implantat

Till vårt protetiska sortiment hör lösprotetik dvs hel- och delproteser samt fastprotetik såsom kronor och bryggor. Implantatvård, alltså konstgjorda rötter, kan vara en bra lösning om det saknas en eller flera tänder. Implantatvården görs alltid i samråd med vår tandkirurg som specialiserat sig i implantatkirurgi.

Estetik

Dina tänder kan förskönas med tandblekning. Vi föredrar hemblekningsmetoden med inviduella blekningsskedar som kan användas flera gånger.
Såvida du så önskar byter vi förfulande plomber till nya vackrare. Vi planerar bytet med dig och ger dig kostnadskalkyl på arbetet.

Kirurgi

Vi utför småkirurgiska ingrepp såsom operativa tandextraktioner, tandköttsoperationer mm. som kan utföras med lokalbedövning.

Be oss kontakta

  Pris

  Tandvårdspriserna baserar sig på arbetets svårighetsgrad och tidsanvändning. Även använt material påverkar helhetspriset.I samband med mungranskningen får du en  detaljerad priskalkyl och vårdplan.De vanligaste åtgärdsprisena i nedanstående tabell.

  Prisexempel


  Granskning

  Plomb på en yta

  Plomb på tre ytor

  Krona

  Bedövning

  Tandextraktion

  BW-röntgenbilder

  Tandstensputs båda käkarna

  Prisuppskattning

  72,00 

  92,50 

  190,50 

  226,50 

  25,00 

  103,00 

  50,50 

  134,00 

  Fpa ersättning

  15,50 

  10,00 

  19,00 

  23,00 

  3,00 

  10,00 

  6,00 

  13,00 

  Engångs expeditionsavgift € 16,50

  Betalsätt

  Som betalning duger kontanter, bankkort och kreditkort

  Personalen

  Magnus Jansson
  tandläkare
  Stefanie Huber
  munhygienist

  Kontakt

  Hälsovägen 3
  01150 Söderkulla.
  010 3390585 /
  050 4672621

  (textmeddelande)
  Patientombud
  Kari Härkönen,
  kontakt