Creodent på svenska

https://creodent.fi/wp-content/uploads/2017/10/creodent_tuolit_korkea-1-300x200.jpg

Välkomna

Hos Creodent Ab får man helhetsbaserad tandvård.Förutom grundvård av munnen strävar vi till att informera och instruera våra patienter till att kunna sköta sin munvård även där hemma. Tandläkarbesöken borde hällre bli preventiva framom reparerande. Tackvare vårt kallelsesystem hjälper vi våra patienter att få en kontinuitet i vården.

Be oss kontakta

Pris

Tandvårdspriserna baserar sig på arbetets svårighetsgrad och tidsanvändning. Även använt material påverkar helhetspriset.I samband med mungranskningen får du en  detaljerad priskalkyl och vårdplan.


Betalsätt

Som betalning duger kontanter, bankkort, kreditkort, Edenred och Epassi.

Kontakt

PLAN - PRICE

Description

Hälsovägen 3, 01150 Söderkulla

010 3390 585
050 4672621

Priset för att ringa till Creodent företagsnummer med mobiltelefonen mobilavgiften (msa) och när du ringer från fasta anslutningar den lokala nätavgiften (lna). Samtalspriset fastställs utifrån uppringarens abonnemangsavtal.

Rulla till toppen